Over GVA Architecten

De geschiedenis van GVA architecten

Peter Geusebroek en Koen Verheij zijn in 2012 een gezamenlijk bureau gestart. Het bureau zet de zaken van Geusebroek Stefanova Architectenbureau voort, waar Koen tot dan toe in dienst was. De afgelopen jaren hebben zij met veel enthousiasme en succes samengewerkt aan stedelijke woningbouwprojecten. Het bureau heeft daarbij ruime ervaring in nieuwbouw, renovatie en restauratie voor zowel de sociale als de commerciële markt.

Peter en Koen zijn een goed ingespeeld team dat gezamenlijk aan hun opgaves werkt. Ze combineren hun liefde voor architectuur met hun ervaring over wensen en behoeftes van bewoners en opdrachtgevers.
Geusebroek Verheij Architecten zet zijn brede kennis van zaken in om in te spelen op de veranderende markt. Ze staan flexibel in het proces en omarmen nieuwe en verfrissende strategieën.

In Memoriam – Ir Koen Jan Verheij
Op 29 september 2019 is Koen tijdens een
fietsreis in Georgië dodelijk verongelukt.
Fietsen was, naast architectuur, zijn grote
passie.
Een groot verlies…

GVA architecten

Gva architecten zet de zaken voort van Geusebroek Verheij architecten

Het architectenbureau dat er om bekend staat met z’n ontwerpen bijzonder veel aandacht te besteden aan zaken als schoonheid, identificatie, individualiteit en flexibiliteit.

De kracht van het
bureau ligt in het werken in complexe stedelijke situaties met een grote intensiteit en gelaagdheid, waar omwonenden vaak betrokken worden bij het maken van plannen. Wij maken architectonische en stedenbouwkundige plannen om deze gebieden te verbeteren en uit te breiden, en de waarde ervan veilig te stellen voor de toekomst.

We zijn gedreven en beschikken over het vakmanschap om ook bij opgaven met beperkte budgetten een hoge kwaliteit te leveren. Ontwerpen maken op complexe stedelijke locaties met complexe programma’s is ons op het lijf geschreven.

Peter Geusebroek

Peter Geusebroek heeft zijn opleiding gevolgd aan de Academie voor Bouwkunst te Amsterdam. Hij is in 1975 afgestudeerd op een stad
svernieuwingsproject met buurtparticipatie in een 19e eeuwse wijk van Amsterdam. Na zijn studie heeft hij een architectenbureau opgebouwd met opdrachten voor woningbouw en stedenbouwkundige plannen in stedelijke omgevingen. Eind jaren negentig heeft hij een internationale prijsvraag gewonnen voor stadsvernieuwing in Berlijn. Het winnende ontwerp is gerealiseerd en vervolgens zijn, naast zijn Nederlandse projecten, ook een aantal projecten in Oost Duitsland gerealiseerd. Diverse projecten zijn gepubliceerd in de vakbladen.

De ontwerpvisie

Een stad is een eenheid in beweging, die voortkomt uit een groeiproces van bebouwing uit verschillende tijden. Elke tijd voegt het eigene toe. Wij bestuderen zorgvuldig de bestaande stedelijke omgeving en formuleren de stedenbouwkundige, cultuurhistorische, sociale en architectonische karakteristieken. Het gaat ons om de meerwaarde van de context.
In de architectonische uitwerking van de openbare ruimte en de nieuwe bouwwerken vertalen wij die karakteristieken in een moderne interpretatie. Daarmee wordt zichtbaar dat de tijd doorgaat en dat ook de huidige tijd het eigene aan de stad toevoegt.

De duurzame stad

Duurzaamheid op stedelijk niveau betekent een stedenbouwkundige structuur, die permanente functieveranderingen en functiemenging mogelijk maakt. De duurzame stad is een mengvorm van de functies wonen, werken en recreatie. De duurzame stad is een dynamische stad en wordt gemaakt door de mensen die er leven. Het is een compacte stad met menselijke maten.

Duurzame architectuur

Duurzame architectuur is architectuur  die gebouwen voortbrengt, die in al hun levensfasen
mee kunnen in de tijd. Het accent voor die delen van een gebouw, die aan de openbare ruimten grenzen moet liggen op schoonheid en identificatie. Schoonheid, die toegankelijk is voor meerderen. Identificatie, omdat men verantwoordelijkheid wilt dragen voor hetgeen waar je van houdt en dat met respect wilt behandelen.

Het accent voor de binnenzijde van een gebouw ligt op de individualiteit en moet veranderbaar zijn om aangepast te kunnen worden aan de individuele smaak en omstandigheden. Wij willen als architectenbureau daarin bijdragen door voor de woonvormen uitgangspunten voor passieve en actieve flexibiliteit te formuleren.

Voor de stedelijke buitenkant van het gebouw schetsen wij uitgangspunten voor een authentieke vormgeving die appelleert aan collectieve waarden.

GVA Architecten | Peter Geusebroek © 2024
GVA architecten staat bekend bijzonder veel aandacht te besteden aan zaken als schoonheid, identificatie, individualiteit en flexibiliteit.
GVA architecten staat bekend bijzonder veel aandacht te besteden aan zaken als schoonheid, identificatie, individualiteit en flexibiliteit.